ออมสินออกเงินฝาก199วันดอก2.75%

วันที่ 13 ก.พ. 2556 เวลา 13:21 น.
ออมสินออกเงินฝาก199วันดอก2.75%
“ออมสิน” ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 199 วัน ดอกเบี้ย 2.75% เปิดรับฝากถึง 31 มี.ค. นี้

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินยันำเสนอเงินฝากเอาใจคนชอบออม ด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 199 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท แต่สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จะได้รับยกเว้นภาษี โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 นี้

ขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ สำหรับผู้ฝากเงินทุกกลุ่ม (ไม่รวมผู้ฝากที่เป็นสถาบันการเงิน) จากเดิม 1.25% ต่อปี เป็น 1.50% ต่อปี

“เพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาในการวางแผนการออมอย่างต่อเนื่อง เพราะการออมในวันนี้จะมีใช้ในวันหน้า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันเพื่อการออม จึงพร้อมที่จะทำให้แผนการออมเงินช่วงนี้มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้น พร้อมกับได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยโอกาสการออมสำหรับช่วงนี้อยู่ในวาระที่ธนาคารออมสินครบรอบ 100 ปี ธนาคารฯ จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เลือกใช้บริการกับธนาคารที่เก่าแก่ของประเทศไทยอย่างธนาคารออมสิน และยังจะมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ดีมานำเสนอย่างต่อเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีนี้” นายวรวิทย์ กล่าว