ธนาคารโลกเสนอให้ยุบเอสเอ็มอีแบงก์

วันที่ 05 ก.พ. 2556 เวลา 11:30 น.
คลังชี้ยุบเอสเอ็มอีแบงก์ควบธนาคารออมสิน เป็นข้อเสนอธนาคารโลก ยังขอเวลาให้แก้หนี้เสีย 3.19 หมื่นล้านบาทก่อน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาธนาคารโลกได้เข้ามาศึกษาการทำงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล และได้เสนอให้มีการยุบรวมธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) กับธนาคารออมสิน เพื่อแก้ไขหนี้เสียที่มีเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอของธนาคารโลกให้มีการแยกหนี้เสียออกจากธนาคารก่อน และให้นำหนี้ส่วนดีของเอสเอ็มอีแบงก์ไปควบรวมกับธนาคารออมสิน ซึ่งทาง สศค. ได้นำมาศึกษาต่อแต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการข้อเสนอของธนาคารโลกหรือไม่ เพราะต้องการให้เอสเอ็มอีแบงก์แก้ปัญหาหนี้เสียด้วยตัวเองก่อน

ปัจจุบันเอสเอ็มอีแบงก์มีหนี้เสีย 3.19 หมื่นล้านบาท หรือ 33% ของหนี้เสียทั้งหมด มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) เพียงแค่ 1 เท่าเท่านั้น จากมาตรฐานที่ไม่ควรต่ำกว่า 8.5% เพราะเป็นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อย โดยเอสเอ็๋มอีแบงก์ขอเงินเพิ่มทุนจากคลังประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขฐานะของธนาคารให้ดีขึ้น