ธอส.ใจถึงเปิดโต๊ะปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ

วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 10:12 น.
ธอส.ใจถึงเปิดโต๊ะปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ
ธอส.เปิดโต๊ะปล่อยกู้ให้ผู้คน 9 อาชีพซื้อบ้านร่วม 2 หมื่นล้านบาท คิดดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดเตรียมวงเงินไว้ถึง 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเปิดโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษปี 2556 ที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0% นานถึง 6 เดือน สำหรับลูกค้า 5 กลุ่มที่ขอกู้ใหม่หรือกู้เพิ่มเติม

ประกอบด้วย 1.กลุ่มบุคลากรภาครัฐ 2.กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากหักเงินเดือน 3.กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นหักเงินเดือน 4.กลุ่มลูกค้ารายย่อยในโครงการ Fast Track และ Regional Fast Track 5.กลุ่มลูกค้ารายย่อยในโครงการจัดสรรที่ธนาคารรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาว (LTF)

ทั้งนี้ หลังจาก 6 เดือนแรกแล้ว ระหว่างเดือนที่ 724 ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR2.00% (ปัจจุบัน MRR อยู่ที่ 7.125%) และเดือนที่ 25 เป็นต้นไปจนถึงครบอายุสัญญา กรณีเป็นลูกค้ารายย่อย สวัสดิการ จะคิดดอกเบี้ยเท่ากับ MRR1.00% กรณีเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป จะคิดดอกเบี้ย MRR0.50% ยกเว้นกรณีกู้เพื่อชำระหนี้และซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกจะคิดดอกเบี้ยเท่ากับ MRR

นอกจากนี้ ธนาคารยังเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้อีก 5,000 ล้านบาท โดยมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มให้อีก 0.25% ในช่วง 2 ปีแรก สำหรับลูกค้าใน 9 กลุ่มวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบิน วิศวกร เภสัชกร และอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่หากลูกค้าทั้ง 9 กลุ่มวิชาชีพได้รับดอกเบี้ย 0% ในช่วงแรกอยู่แล้ว ก็จะได้รับส่วนลดในเดือนที่ธนาคารเริ่มคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จนถึงเดือนที่ 24

“แพ็กเกจสินเชื่อนี้ถือเป็นการมอบของขวัญรับปีใหม่ให้กับลูกค้าของธนาคาร ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการมีที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง” นางอังคณา กล่าว