เล็งของบกลางคืนภาษีรถคันแรก

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 18:54 น.
เล็งของบกลางคืนภาษีรถคันแรก
สรรพสามิตเตรียมเสนอคลังของบกลาง 4 หมื่นล้าน หลังยอดขอคืนภาษีรถคันแรกถล่มทลาย

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ทางกรมสรรพสามิตได้เสนอกระทรวงการคลังที่จะของบกลางเป็นจำนวนเงิน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการจ่ายคืนให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะต้องใช้เงินในงบประมาณปี 2555 และ 2556 กว่า 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งงบที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอ

สำหรับในปี 2557 ที่ต้องใช้เงินจ่ายคืนกับผู้มีสิทธิ์เป็นจำนวนเงิน 4 หมื่นล้านบาทนั้น ที่จะเสนอให้มีการจัดตั้งงบประมาณในปี 2557 นั้น ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางรัฐบาล ทั้งนี้การคืนเงินภาษีจากโครงการรถยนต์คันแรกนั้นจะคิดจากฐานข้อมูลของผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 1.25 ล้านราย และจะต้องคืนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9.1 หมื่นล้านบาท

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานตัวเลขการยึดคืนรถที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ในโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก แต่ได้เตรียมความพร้อมและประสานงานกับทั้งกรมการขนส่งทางบกและบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อติดตามดูเป็นระยะๆ โดยต้องรอประเมินในช่วงปีแรก เพราะเป็นปีทดสอบว่าจะสามารถผ่อนชำระรถยนต์ผ่านพ้นไปได้หรือไม่ หากทำได้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด