ธนชาตให้กู้100%เรียนป.โทศศินทร์

วันที่ 09 ม.ค. 2556 เวลา 11:44 น.
ธนชาตให้กู้100%เรียนป.โทศศินทร์
ศศินทร์จับมือแบงก์ธนชาต ปล่อยกู้ 100% คนเรียนปริญญาโท จบก่อนค่อยผ่อน

นายกฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ทางศศินทร์ได้ร่วมมือกับธนาคารธนชาต ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้กับนิสิตของศศินทร์ วงเงินกู้ 100% ตลอดหลักสูตรในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ผ่อนนาน 8 ปี

“เงินกู้นี้ผู้กู้ไม่ต้องชำระเงินต้นจนกว่าเรียนจบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียน แต่ยังไม่พร้อมด้านการเงินสามารถเข้าศึกษาต่อได้ง่ายขึ้น รวมทั้งผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ แต่ต้องการบริหารจัดการเรื่องการเงินสำหรับขยายหรือลงทุนธุรกิจ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นเดียวกัน” นายกฤษติกา กล่าว

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโทครั้งนี้ ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และมีรายได้ต่อเดือนอย่างต่ำ 1.2 หมื่นบาท และกรณีที่นิสิตเป็นพนักงานประจำจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มีค่าธรรมเนียม และให้วงเงินกู้เริ่มต้นตั้งแต่ 1 แสนบาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดย 2 ปีแรกสามารถเลือกผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ โดยผู้กู้สามารถลดต้นลดดอกได้ตามความต้องการ