กรุงไทยขยายเวลาลดค่าSMSกยศ.

วันที่ 03 ม.ค. 2556 เวลา 11:04 น.
กรุงไทยขยายเวลาลดค่าSMSกยศ.
ธนาคารกรุงไทย ขยายเวลาลดค่าบริการข้อความแจ้งเตือนให้แก่ลูกค้า กยศ. จากเดือนละ 10 บาท เหลือเดือนละ 5 บาทต่อไปอีก 1 ปี

นายบุญชัย ศศิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ในแต่ละปีมียอดผู้กู้ยืมเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันมีผู้กู้ กยศ.ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวนกว่า 7 แสนราย ธนาคารจึงมีโปรโมชั่นพิเศษลดค่าบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ สำหรับบัญชีที่รับโอนเงินจาก กยศ. จากเดือนละ 10 บาทต่อบัญชี เหลือเดือนละ 5 บาทต่อบัญชี ตั้งแต่มกราคม 2554 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มียอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดผู้กู้ กยศ. สมัครใช้บริการ SMS ALERT ขณะนี้ จำนวน 52,974 ราย เพิ่มขึ้น 32,001 ราย หรือเพิ่มขึ้น 152.59% จากสิ้นปี 2554

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระในการสอบถามยอดเงินโอนกับกลุ่มลูกค้า กยศ. ธนาคารได้ขยายเวลาการจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้กู้ กยศ.ที่สมัครใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือต่อไปอีก 1 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยบริการนี้ จะส่งข้อความแจ้งเตือนข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือให้ผู้กู้ กยศ. ในทันที เมื่อมีการโอนเงิน ถอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่มียอดการเคลื่อนไหวในบัญชี ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

ลูกค้า กยศ. สมัครใช้บริการได้ที่สาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง เครื่องเอทีเอ็ม หรือเครื่องเอดีเอ็ม ของธนาคารกว่า 8,000 เครื่อง ระบบเคทีบี ออนไลน์ และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โทร.0-2208-7126-8 หรือ ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ โทร.0-2208-8699