ฝ่ายค้านญี่ปุ่นชนะลต.ไม่มีผลกับศก.โลก

วันที่ 18 ธ.ค. 2555 เวลา 17:59 น.
ฝ่ายค้านญี่ปุ่นชนะลต.ไม่มีผลกับศก.โลก
ธปท. ระบุ นโยบายเศรษฐกิจของนายชินโสะ อาเบะที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ได้เหนือคาดการณ์ และไม่ได้มีนัยสำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจโลก

นายทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า การที่นายชินโสะ อาเบะ หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ว่าที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น หลังได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป ประกาศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนเชิงปริมาณแบบไม่จำกัดจำนวน เพื่อนำพาเศรษฐกิจญี่ปุ่น ให้หลุดพ้นจากภาวะซบเซา และภาวะเงินฝืด ที่เรียกกันว่า "อาเบะโนมิกส์" นั้น ไม่ได้เหนือการคาดการณ์ของธปท. แต่อย่างใด และไม่ได้หวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของญี่ปุ่นจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทันที

“การเปลี่ยนในทิศทางนี้ของญี่ปุ่นไม่ได้มีนัยสำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจโลก เพราะญี่ปุ่นมีปัญหาในเชิงโครงสร้าง อยู่ในภาวะเงินฝืด จากการอ่อนแรงของอุปสงค์หรือการจับจ่ายใช้สอยในประเทศมากระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น ถึงจะเปลี่ยนทางการเมือง เปลี่ยนนโยบายการดำเนินเศรษฐกิจ ก็ไปคาดหวังอะไรมากไม่ได้ การแก้ไขเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างเช่นนี้ต้องอาศัยเวลา” นายทรงธรรมกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ธปท.ยอมรับว่า หากญี่ปุ่นดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการผ่อนคลายนโยบายการเงินและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินเพิ่ม จะเป็นการเพิ่มปริมาณสภาพคล่องในตลาดโลก และเป็นแรงกดดันสำคัญต่อภาวะเงินทุนไหลเข้าไทยอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องจับตา