ธอส.ชูแผนธุรกิจ5ปีเน้นให้กู้คนจน

  • วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา 12:19 น.

ธอส.ชูแผนธุรกิจ5ปีเน้นให้กู้คนจน

ธอส.ชูแผน 5 ปี พลิกกลยุทธ์รับ AEC และเป็นธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงแผนงาน 5 ปี (ระหว่างปี 2556-2550) ของ ธอส. ว่า กรรมการผู้จัดการ ธอส.คนใหม่ จะต้องบริหารงานภายใต้แผนงานที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ธอส. เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารยังคงวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ควบคู่กับการส่งเสริมด้านการออม

ทั้งนี้ ได้เตรียมปรับปรุงการให้บริการ ระบบคอร์แบงก์กิงและบุคลากรรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) พร้อมตั้งเป้าหมายขยายสินทรัพย์เพิ่มจาก 7.3 แสนล้านบาท ในปัจจุบันเป็น 8.5 แสนล้านบาท ในอีก 5 ปี

“ธอส.จะขยายสาขาเพิ่มอีกปีละ 20-30 สาขา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งจะเน้นเรื่องการปล่อยสินเชื่อให้รายย่อย ซึ่งปัจจุบันมีฐานลูกค้ารายย่อยที่กู้ไม่เกินรายละ 2-3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 90% ของฐานลูกค้าทั้งหมด 1.3 ล้านบัญชี ให้มากขึ้น” นายวรวิทย์ กล่าว

อีกทั้งจะเน้นเรื่องปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการหอพัก อพาร์ตเมนต์ แฟลต รายที่ต้องการวงเงินไม่เกิน 30-40 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำที่พักอาศัยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเช่าได้เช่าในราคาไม่เกิน 3,000-5,000 บาทต่อเดือนมากขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย และรองรับเรื่องที่อยู่อาศัยของแรงงานจากต่างประเทศที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนลงทุนระบบคอร์แบงก์กิงใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกรรมเพิ่ม เพราะของเดิมซื้อระบบมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งในปี 2556 จะมีเริ่มกระบวนการจัดซื้อระบบใหม่

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ