posttoday

ก.คลังทูลเกล้าฯเหรียญที่ระลึกพระคลัง

04 ธันวาคม 2555

กระทรวงการคลังทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

กระทรวงการคลังทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ ได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง จึงได้นำเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ จำนวน 4 ประเภท คือ เหรียญทองคำขัดเงา มีน้ำหนัก 300 กรัม ซึ่งจัดทำเป็นพิเศษโดยมีอักษร “พ” อยู่ที่ขอบเหรียญ เหรียญทองคำธรรมดา เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ และเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย จำนวนอย่างละ 1 เหรียญ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสนี้

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ขึ้นเนื่องในวาระที่กรมธนารักษ์มีอายุครบ 80 ปี ในปี 2555 ด้วยความเชื่อถือศรัทธาของข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่รับราชการในพระคลังมหาสมบัติมาเป็นเวลาช้านานว่า “พระคลัง” เปรียบดั่งเทพผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินมีค่าในพระคลังมหาสมบัติ เป็นที่เคารพสักการะและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความสุขและความอุดมสมบูรณ์ทั้งแก่ตนเองและครอบครัว โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำมาดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ จัดทำขึ้น

1.      เหรียญทองคำขัดเงา (99%)                น้ำหนัก 300 กรัม สูง 7 ซ.ม. จำนวนผลิต         99  เหรียญ

2.      เหรียญทองคำธรรมดา (96.5%)            น้ำหนัก  18  กรัม สูง 3 ซ.ม. จำนวนผลิต    1,000  เหรียญ

3.      เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ  (95%)    น้ำหนัก  15  กรัม สูง 3 ซ.ม. จำนวนผลิต  10,000  เหรียญ

4.      และเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย (95%) น้ำหนัก  11  กรัม สูง 3 ซ.ม. จำนวนผลิต 200,000 เหรียญ

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยต่อไปว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ กำลังดำเนินการจัดสร้างพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ รูปลอยองค์ขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธาน โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปใช้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ส่วนขยาย ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง หรือศูนย์บริการรับจอง โทรศัพท์ 0 2666 0588 โดยจะเปิดให้จองได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555