โต้งขู่ตัดงบลงทุนที่เบิกจ่ายช้า

วันที่ 23 พ.ย. 2555 เวลา 13:27 น.
โต้งขู่ตัดงบลงทุนที่เบิกจ่ายช้า
คลังขู่หั่นงบปี 57 ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายล่าช้า

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวว่าในโอกาสเป็นประธานการประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ว่า งบรายจ่ายมีสูงถึง 2.4 ล้านล้านบาท เป็นงบลงทุน 4 แสนล้านบาท ซึ่งตั้งเป้าเบิกจ่ายภาพรวม 94% และงบลงทุน 80%

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงานเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ทำให้เงินไม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการกระตุ้นการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมี.ค. 2556 โดยไม่ให้กันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีในกรณีที่ไม่มีหนี้ผูกพัน และให้สำนักงบประมาณนำไปจัดสรรให้โครงการอื่นที่มีความพร้อม

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า จะพิจารณาความการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 ของแต่ละหน่วยงาน ในการอนุมติงบลงทุนให้ในปีงบประมาณ 2557 ต่อไป หากไม่สามารถเบิกงบลงทุนปีนี้ได้ งบลงทุนปีหน้าก็จะจัดสรรให้กับหน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมเบิกจ่ายได้ทันที