คลังยอมให้เบิกยาข้อเข่าได้ถึงสิ้นปี

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 15:35 น.
คลังถอยตั้งหลักยอมให้เบิกจ่ายยากลูโคซามีนซัลเฟต แก้โรคข้อเข่าเสื่อมถึงสิ้นปี หลังถูกหมอฟ้องศาลปกครอง

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังมีหนังสือออกไปเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2555 ไม่ให้หมอจ่ายยากลูโคซามีนซัลเฟต แก้โรคข้อเข่าเสื่อม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป แต่เนื่องจากมีคนร้องเรียนทำให้กระทรวงการคลังออกหนังสือเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 ให้เบิกจ่ายยาดังกล่าวไปได้ถึง 31.ธ.ค. 2555

ทั้งนี้ มีคนร้องเรียนว่า ยากลูโคซามีนซัลเฟต แก้โรคข้อเข่าเสื่อม ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยา มีผู้ป่วยบางรายใช้ได้ผล ขณะที่หมอบางกลุ่มได้ยื่นศาลปกครองให้พิจารณาคุ้มครองชั่วคราวให้มีการจ่ายยาดังกล่าวได้ต่อไป ดังนั้นในระหว่างที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆ จึงให้มีการเบิกจ่ายยาไปก่อน