ธ.ซีไอเอ็มบีไทยลดดอกกู้0.125%

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 14:56 น.
ธ.ซีไอเอ็มบีไทยลดดอกกู้0.125%
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.125% และปรับลดเงินฝากประจำบางประเภท 0.25-0.375% มีผล 1 พ.ย.นี้

รายงานข่าวจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ธนาคารได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี แบบมีระยะเวลา (MLR) ลง 0.125% เป็น 7.625% ต่อปี จากเดิม 7.750% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเบิกเกินบัญชี (MOR) ยังคงอยู่ที่อัตรา 8.00% และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ยังคงอยู่ที่อัตราที่อัตรา 8.35%  

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25-0.375% โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3-5 เดือน ปรับลดลง 0.25% เป็น 2.00% จากเดิม 2.25% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับลดลง 0.35% เป็น 2.65% จากเดิม 3.00% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน ปรับลดลง 0.25% เป็น 3.00% จากเดิม 3.25% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน ปรับลดลง 0.375% เป็น 3.00% จากเดิม 3.375%

ขณะเดียวกัน ได้คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6-11 เดือน ไว้ที่ 2.40% ไม่ได้มีการปรับลดดอกเบี้ยลงแต่อย่างใด การประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและเงินฝากครั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป