แบงก์ออกเงินฝากรับวันออมแห่งชาติ

วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา 12:24 น.
แบงก์ออกเงินฝากรับวันออมแห่งชาติ
ธนชาตเสนอเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่าดอกเบี้ย 2 เท่าแถมประกันอุบัติเหตุ ด้านธอส.ออกเงินฝากออมทรัพย์หักชำระหนี้เงินกู้บวกดอกเพิ่ม 0.25%

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.” อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.เท่ากับ 1.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินต่ำกว่า 1 แสนบาท  ส่วนลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไปดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี 

เปิดบัญชีเงินฝากฯ ครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป โดยผู้ฝากต้องมียอดคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอกับเงินงวดที่ระบุในสัญญากู้เงิน ซึ่งธนาคารจะหักเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ที่อยู่อาศัยจากบัญชีเงินฝากฯเป็นประจำ ทุกเดือน โดยลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะได้รับบัตรเอทีเอ็ม พร้อมสิทธิประโยชน์ 3 ด้าน ได้แก่ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมปีแรก และค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารรัฐ 3 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามฯ และธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ด้านนายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “เงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีครบทั้งดอกเบี้ยและความคุ้มครอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มทุกอาชีพ โดยความคุ้มค่าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “คุ้มค่า” นี้ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์แบบมีระดับสูงสุดถึง 2 เท่า  ได้รับผลตอบแทนแบบทันใจโดยจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีในทุกเดือน และยังสามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ยังให้ความคล่องตัวสูงจากการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าบริการต่างๆ หรือใช้เป็นบัญชีเพื่อหักชำระราคาหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน โดยไม่นับเป็นการถอน  ซึ่งถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากที่ช่วยบริหารเงินออมและดูแลค่าใช้จ่ายให้ในบัญชีเดียวกัน และที่พิเศษกว่านั้นลูกค้ายังจะได้รับความคุ้มครองด้วยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 6 เท่าของยอดเงินฝากหรือสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยเป็นความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง