โมเดลการออมเงินให้ได้ผล

วันที่ 29 ต.ค. 2555 เวลา 14:04 น.
โมเดลการออมเงินให้ได้ผล
โดย...ธนาคารเกียรตินาคิน kkbank@kiatnakin.co.th

เดวิด บาค
เดวิด บาค

การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่หากรู้จักแต่การออมโดยไม่สามารถสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนให้งอกเงยก็จะสูญเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย เพราะการออมโดยปราศจากการวางแผนมักจะพ่ายแพ้ต่อภาวะเงินเฟ้อ เปรียบเทียบง่ายๆ เงิน 1 แสนบาท เมื่อปี 2520 กับเงิน 1 แสนบาท ในปี 2555 หากพิจารณาในแง่จำนวนย่อมเท่ากันแต่ในแง่ของมูลค่าต่างกันลิบลับ

จากงานวิจัยของ รศ.ดร.ถวิล นิลใบ เรื่อง ราคาทองคํา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต พบว่าราคาทองคำในช่วงปี 2520 ราคาบาทละ 1,519 บาท นั่นหมายความว่าถ้ามีเงิน 1 แสนบาทจะสามารถซื้อทองคำได้ 65 บาท แล้ววันนี้ล่ะ ราคาทอง 25,300 บาท เราจะซื้อทองได้แค่ 4 บาท

ซึ่งหากมีการออมเงินในรูปของทองแท่งเมื่อ 30 กว่าปีก่อนจะได้กำไรเกือบ 1.5 ล้านบาท มากกว่าเงินต้นหลายเท่า นี่แหละที่เรียกว่าประสิทธิภาพของการวางแผนการออม

สำหรับเดวิด บาค โค้ชการเงินมืออาชีพ เจ้าของผลงาน Smart Women Finish Rich เขาบริหารการออมโดยการแบ่งเป็นตะกร้า 3 ใบ คือ ตระกร้าเพื่อความมั่นคง ตะกร้ายามเกษียณ ตะกร้าเพื่อความฝัน

ใบแรก ตะกร้าเพื่อความมั่นคง คือการแบ่งเงินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำให้เงินที่ออมมาทั้งชีวิตต้องหายไป เช่น การเจ็บป่วย การผ่าตัด ฯลฯ เมื่อคุณสามารถออมเงินในตะกร้านี้ในรูปแบบของเงินฝากออมทรัพย์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิต ก็เป็นอันว่าคนข้างหลังมีหลักประกันในระดับหนึ่ง

ส่วนตะกร้าใบที่สองคือยามเกษียณ คือการเจียดเงินของคุณส่วนหนึ่งไปใส่เอาไว้ในตะกร้าใบนี้ โดยผ่านประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือหุ้นที่สามารถลงทุนแบบ VI (Value Investment) หรือการลงทุนที่เน้นคุณค่าเรียกว่าลงทุนกันในระยะยาวหรือจะนำไปซื้อทองคำแท่งเก็บเอาไว้

สุดท้ายคือตะกร้าเพื่อความฝัน คือการเก็บเงินเพื่อตอบสนองความฝันของตนเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการ เช่น คุณอาจจะมีความฝันที่อยากจะไปเที่ยวรอบโลก หรือคุณอาจจะมีที่ดินสักผืนเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายแบบเศรษฐกิจ|พอเพียง

ดูเหมือนว่าตะกร้าทั้งสามใบของเดวิด บาค จะตอบแค่โจทย์ความ|ต้องการของตนเองเป็นหลักเอง เนื่องจากเขาเป็นชาวตะวันตกซึ่งเน้นหนักในเรื่องปัจเจก (Individual) มากกว่าเรื่องอื่น ในขณะที่สังคมไทยอาจจะเพิ่มตะกร้าขึ้นมาอีกสองใบนั่นก็คือ ตะกร้าเพื่อบุพการี โดยเฉพาะคุณพ่อและคุณแม่ยามท่านชรา ลูกที่ดีจึงควรกันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ในยามฉุกเฉินเพราะเงินทองใช้แล้วก็หาใหม่ได้ แต่เวลาของบุพการีถ้าหมดแล้วก็ยากที่จะกลับคืน

ส่วนตะกร้าใบสุดท้ายคือ ตะกร้าเพื่อการลงทุนระยะสั้น เพื่อเพิ่มเป็นการสร้างรายได้ให้งอกเงยอีกทาง เช่น การลงทุนในหุ้นหรือเงินฝากประจำระยะสั้น 3-5 เดือน ซึ่งตะกร้านี้สำคัญมากเพราะจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการออมเร็วขึ้น

สำหรับผู้สนใจต้องการที่ปรึกษาทางการเงินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน โทร 02-680-3333