หนี้สาธารณะส.ค.44.89%ของจีดีพี

วันที่ 24 ต.ค. 2555 เวลา 11:26 น.
หนี้สาธารณะส.ค.44.89%ของจีดีพี
คลัง เผยหนี้สาธารณะคงค้างสิ้น สค. 55 คิดเป็น 44.89% ของ จีดีพี

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน 31 ส.ค. 2555 มีจำนวน 5.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44.89% โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3.62 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1.02 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินโดยรัฐบาลค้ำประกัน 3.51 แสนล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 6,541 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 1.03 แสนล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 5.84 หมื่นล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 4.46 หมื่นล้านบาท  และหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 1,809.87 ล้านบาท