สบน.ลุยล็อบบี้เลื่อนเครดิตประเทศ

วันที่ 12 ต.ค. 2555 เวลา 21:36 น.
สบน.ลุยล็อบบี้เลื่อนเครดิตประเทศ
สบน.ชี้แจงเศรษฐกิจไทยกับ  เอสแอนด์พี และมูดี้ส์ แล้วหวังเลื่อนเครดิตประเทศเป็นระดับ A

สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (เอสแอนด์พี)
สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (เอสแอนด์พี)

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  เปิดเผยว่า ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วงระหว่างวันที่ 9-13 ต.ค. 2555 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสบน.และตัวแทนจากระทรวงการคลัง ได้มีโอกาสหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (เอสแอนด์พี) และมูดี้ส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิส

ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในเชิงลึกเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจในด้านต่างๆ นโยบายของรัฐบาลไทย รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อสะท้อนให้เขา เห็นว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต โดยจะเห็นได้จากระดับทุนสำรองเงินตราที่สูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 3.6 เท่า อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของวิกฤติซับไพรม์ ในปี 2552 และการเกิดอุทกภัยในปี 2554

“ในปัจจุบันตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่ากลางของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในกลุ่ม A ในขณะที่ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพียงในระดับ BBB+”น.ส.จุฬารัตน์ กล่าว

นอกจากนี้ยังร่วมร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

น.ส.จุฬารัตน์ กล่าวว่า ส่วนการหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน  กระทรวงการคลังญี่ปุ่น ได้ตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการหนี้และการบริหารเงินสด พร้อมกันนี้สบน.ยังมีโอกาสหารือกับสถาบันการเงินต่างๆ ของญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของไทย ภาวะตลาดการเงินโลก และวิกฤติหนี้ในยุโรป