ปูสั่งประเมินมูลค่าทรัพย์สินรัฐหวังขยับเครดิต

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 20:03 น.
ปูสั่งประเมินมูลค่าทรัพย์สินรัฐหวังขยับเครดิต
"ยิ่งลักษณ์"สั่งขึ้นทะเบียน-ตีมูลค่าทรัพย์สินประเทศ หวังสถาบันจัดอันดับฯเพิ่มเครดิตประเทศ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 9 กระทรวง ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ เป็นประธาน ว่า นายกฯสั่งการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง เร่งสำรวจ ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน และประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมต่อไป 

นอกจากนี้ ข้อมูลทรัพย์สินของรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งแน่นอนว่าจะมีมูลค่าสูงกว่าหนี้สาธารณะและหนี้ต่างประเทศของประเทศไทยเป็นจำนวนมากนั้น จะเป็นข้อมูลที่ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

"หากมีการนำทะเบียนทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินของรัฐบาลทั้งตรงและอ้อมมาเปรียบเทียบหนี้สาธารณะ หรือหนี้ต่างประเทศของเรา จะพบว่าเรามีทรัพย์สินสูงกว่าหนี้สินมาก บางประเทศหนี้สาธารณะไม่มาก แต่มีทรัพย์สินน้อย บางประเทศหนี้มาก แต่ทรัพย์สินก็มาก ซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์ในการถูกวัดอันดับความน่าเชื่อถือ"นายกิตติรัตน์กล่าว

นายกิตติรัตน์ ระบุว่า ในส่วนการออกพ.ร.บ.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทนั้น กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักที่เสนอโครงการภายใต้กฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งการเชื่อมโยงการขนส่งในประเทศและเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสินค้า

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการในขั้นต้นว่าจะมีโครงการใดอยู่ในกฎหมายบ้าง และเชื่อว่าไม่น่าจะเสนอกฎหมายฉบับนี้ทันทันสมัยประชุมสภารอบนี้ แต่หวังว่าเสนอสภาในสมัยประชุมหน้าได้อย่างแน่นอน

นายกิตติรัตน์ มั่นใจว่า การขาดดุลงบประมาณที่มีลดลงต่อเนื่อง และการลงทุนใหม่ภายใต้พ.ร.บ.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนในระยะ 7 ปี หรือเฉลี่ยปีละ 3 แสนล้านบาท จะทำให้หนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ไม่เกิน 50% และทุกโครงการที่จะลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาพัฒน์ฯและผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต