ศก.ไทยดีจ่อได้เพิ่มเครดิต

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 14:22 น.
ศก.ไทยดีจ่อได้เพิ่มเครดิต
สถาบันจัดอันดันยาหอมเตรียมเพิ่มเครดิตไทย จากพื้นฐานเศรษฐกิจหลังรัฐใช้นโยบายกระตุ้นต่อเนื่อง

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

นายเดวิด ริลรี่ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้ากลุ่มจัดอันดับเครดิตต่างประเทศ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า เครดิตของประเทศไทยมีโอกาสปรับดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จากพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้วางรากฐานในการดูแลเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม มีการดูแลอัตราเงินเฟ้อในระดับที่ดี ส่วนภาคสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่ง เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในระดับสูง และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ภาพรวมของไทยมีโอกาสจะปรับเครดิตขึ้นได้ในระยะกลางถึงระยะยาว

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ การใช้จ่ายภาครัฐที่จะเป็นภาระหนี้ในอนาคต รวมถึงประเมินผลกระทบจากเศรษฐกิจยุโรป จีน และสหรัฐฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต