TMBออกแคมเปญฝากเพิ่มได้เพิ่ม

วันที่ 27 ก.ย. 2555 เวลา 19:21 น.
TMBออกแคมเปญฝากเพิ่มได้เพิ่ม
ทีเอ็มบี ออกแคมเปญฝากเพิ่ม ได้เพิ่ม สำหรับเงินฝากไม่ประจำถึง 24 ธ.ค.นี้

นางทามารา แวน เดอ แบนเดน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์ธุรกรรม และธุรกิจกองทุนรวม ธนาคารทหารไทย  เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินและเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ธนาคารได้ออกโครงการ "ฝากเพิ่ม ได้เพิ่มกับบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง (TMB No Fixed)"  ซึ่งเป็นบัญชีที่ให้ความยืดหยุ่นในการฝาก และถอนเงิน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ ลูกค้าที่นำเงินมาฝากเพิ่ม รับดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปีจากยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม เมื่อเทียบกับยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันที่26 กันยายน 2555 โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้มีกำหนดถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารฯ