ธ.ก.ส.โดดแข่งเงินฝากเกษียณให้ดอกสูง 4.6%

วันที่ 21 ก.ย. 2555 เวลา 13:25 น.
ธ.ก.ส.โดดแข่งเงินฝากเกษียณให้ดอกสูง 4.6%
ธ.ก.ส.ออกเกษียณเปี่ยมสุข 3 ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 4.6% มุ่งรักษาฐานลูกค้าเก่า ตั้งเป้า 3 หมื่นล้าน

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.เปิดรับฝากเงินโครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข3 เป็นทางเลือกการออมให้ข้าราชการที่เกษียณอายุ โดยมี 2 ประเภท คือ ประเภท 4 ปี อัตราผลตอบแทนขั้นบันได ปีแรก 3.3% และเพิ่มขึ้นทุกปี กระทั่งปีที่ 4 ผลตอบแทนอยู่ที่ 4.6% เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3.7% ต่อปี ส่วนประเภทที่ 2 อายุ 3 ปี ผลตอบแทนปีแรก 3.2% ปีที่สอง 3.3% และปีสุดท้าย 4% เฉลี่ยดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องเปิดบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท ไม่มีจำกัดวงเงินสูงสุด  เปิดรับฝาก 1 ต.ค. – 16 พ.ย. นี้ โดยธ.ก.ส.จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกเดือน โดยดอกเบี้ยได้รับสิทธิ์ไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้ามีการถอนเงินก่อนกำหนดจะเก็บค่าธรรมเนียมการถอน 1% ของเงินต้นที่ถอนแต่ไม่น้อยกว่าครั้งละ 500 บาท

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส.ตั้งเป้ารับฝากไว้ที่ 3 หมื่นล้านบาท หากครบตามเป้าหมายแล้วจะปิดรับฝากทันที เพราะต้องการเน้นลูกค้าเก่าในโครงการเงินออมเกษียณเปี่ยมสุข2 ที่จะหมดอายุในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ซึ่งมียอดเงินคงเหลือประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท คาดว่า ในจำนวนนี้จะโอนมาเข้าโครงการใหม่ราว 80%

“ที่ให้ดอกเบี้ยสูงได้ เพราะธนาคารถัวเฉลี่ยดอกเบี้ยทั้งพอร์ต ซึ่งลูกค้าเงินฝากส่วนใหญ่เป็นรายย่อย โดย 70% เป็นบัญชีออมทรัพย์ซึ่งดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.87% แต่จำเป็นต้องจำกัดการฝากด้วย ไม่เช่นนั้นจะมีผลต่อต้นทุนการเงิน” นายอรุณกล่าว