เริ่มคืนเงินโครงการรถคันแรกภายในก.ย.นี้

วันที่ 09 ก.ย. 2555 เวลา 19:23 น.
เริ่มคืนเงินโครงการรถคันแรกภายในก.ย.นี้
กรมบัญชีกลางเริ่มคืนเงินรถยนต์คันแรกภายในเดือนก.ย.นี้ โดยจะแจ้งให้ผูได้รับคืนทราบผ่านเอสเอ็มเอส

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมจะเริ่มดำเนินการคืนเงินตามโครงการรถยนต์คันแรกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโดยภายในเดือนก.ย.นี้จะเริ่มคืนเงินให้ประชาชนได้จำนวนประมาณ 50 คน โดยกรมสรรพสามิตได้ตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายคืนเงินไว้ในปีงบประมาณ 2556 ทั้งสิ้น 7,500 ล้านบาท ซึ่งทำให้การจ่ายเงินคืนครั้งแรกจะสามารถทำได้ภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้

"ตามกระบวนการ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ธนาคารโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว จากนั้นกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ผู้รับเงินทราบทางข้อความเอสเอ็มเอสผ่านโทรศัพท์มือถือต่อไป"นายรังสรรค์กล่าว

สำหรับการโอนเงิน กรมบัญชีกลางจะแบ่งจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน ตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต ซึ่งหากผู้ได้รับสิทธิไม่ได้รับเงิน สามารถแจ้งปัญหามาที่กรมบัญชีกลาง เพื่อประสานงานกับกรมสรรพสามิตและกรมการขนส่งทางบกต่อไป

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังมีหน้าที่ติดตามเงินคืนกรณีที่ตรวจสอบพบว่าไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิคืนเงิน เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนมือก่อน 5 ปี ตามที่กำหนดไว้ด้วย