ครม.อนุมัติค่าธรรมเนียมกองทุนอินฟราฯ0.01%

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 15:19 น.
ครม.อนุมัติค่าธรรมเนียมกองทุนอินฟราฯ0.01%
ครม.อนุมัติอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์ คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุน 0.01% แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure Fund) หลังจากที่ได้มอบหมายให้ให้กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาเพิ่มเติมผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนและนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท, กำหนดค่าจดทะเบียนการจำนอง กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ขอจดทะเบียน ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท, กำหนดค่าจดทะเบียนการเช่า กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้เช่า ผู้เช่าช่วง ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าช่วง ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และกำหนดค่าจดทะเบียนทรัพย์สินที่มีค่าตอบแทน ร้อยละ 1