บัญชีกลางบี้เร่งเบิกงบขู่ทำไม่ได้ยึดหมด

วันที่ 26 ส.ค. 2555 เวลา 12:14 น.
บัญชีกลางบี้เร่งเบิกงบขู่ทำไม่ได้ยึดหมด
เร่งรัดหน่วยงานเบิกงบปกติ-น้ำท่วมทำไม่ได้ยึดเงิน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดี กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงส่วนราชการทุกหน่วยงานให้รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนเร่งด่วนน้ำท่วม 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งหากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 30 ส.ค.นี้ ก็จะถูกดึงงบกลับมาไว้ในงบกลางเหมือนเดิม เพื่อเบิกจ่ายในโครงการอื่นที่มีความพร้อมต่อไป คาดว่าจะมีโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของงบประมาณรายจ่ายปกติประจำปี 2555 นั้น ก็ยังพบว่ามีการเบิกจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าเป้า เนื่องจากติดขัดปัญหาเจ้าหน้าที่ต้องไปเร่งเบิกจ่ายงบน้ำท่วม 1.2 แสนล้านบาท นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีปัญหาขาดแรงงาน และเครื่องมือต่างๆ ในการก่อสร้างมีไม่เพียงพอผู้ประกอบการจึงขอให้รัฐบาลผ่อนคลาย ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้น เพราะ|พบว่าคนไทยไม่สนใจทำงานก่อสร้าง

นายรังสรรค์ กล่าวว่า ในส่วนของการเบิกงบน้ำท่วมจากการออก พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 3.5 แสนล้านบาท ขณะนี้รัฐบาลเพิ่มอนุมัติโครงการจำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท ในส่วนของกรมบัญชีกลางที่ทำหน้าที่เบิกจ่าย ล่าสุดมีจำนวนเงินที่เบิกไปแล้วแค่ 1,000 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจากประสบปัญหาเช่นเดียวกับการเบิกจ่ายงบ|น้ำท่วม 1.2 แสนล้านบาท เช่นกัน

นอกจากนี้ การเบิกจ่ายที่ยังมีน้อย อีกส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินตามขั้นตอน ผู้ประกอบการที่ได้งานก่อสร้างแล้วต้องดำเนินงานไปได้ส่วนหนึ่งก่อนถึงจะมาเริ่มเบิกจ่ายเงินได้ ทำให้แนวโน้มต่อไปจะมียอดการเบิกจ่ายในงบส่วนต่างๆ ดีขึ้น

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า การ เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ยังมีความล่าช้าพอสมควร แต่เชื่อว่าภายในเดือนหน้าการเบิกจ่ายของส่วนราชการจะเป็นไปตามเป้าหมาย โดยในส่วนของงบลงทุน มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 60% ต่ำกว่าเป้าหมาย|ที่วางไว้ว่าน่าจะเบิกจ่ายได้ 72%

ขณะที่งบประมาณด้านรายจ่ายประจำ ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว 80% จากเป้าหมาย 94% ซึ่งเชื่อว่าหลังกรมบัญชีกลางมีการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานราชการให้เร่งรัดการเบิกจ่ายแล้วนั้น เชื่อว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น

“รัฐบาลมีมาตรการเร่งรัดส่วนราชการให้ดำเนินการทำรายการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วที่สุดภายในเดือนนี้ เพื่อทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย หากหน่วยราชการใดไม่สามารถทำได้ทันก็อาจให้โครงการนั้นพับไป” นายวรวิทย์ กล่าว