ใช้สิทธิรถคันแรกพุ่งสัปดาห์ละหมื่นคัน

วันที่ 20 ส.ค. 2555 เวลา 16:47 น.
ใช้สิทธิรถคันแรกพุ่งสัปดาห์ละหมื่นคัน
มาตรการรถคันแรกคึกคัก ยอดจองพุ่งสัปดาห์ละ 1 หมื่นคันขณะที่ยอดรวมสูงถึง 1.45 แสนคันแล้ว

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ยอดขอใช้สิทธิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากสัปดาห์ละ 100 คัน เป็น 1,000 คัน และล่าสุดเป็นสัปดาห์ละ 1 หมื่นคัน ทำให้ขอใช้สิทธิรถคันแรกสูงถึง 1.45 แสนคัน เป็นเงินที่ต้องจ่ายคืน 1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าถึงสิ้นปีจะมีผู้ขอใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 5 แสนคัน เป็นเงินที่ต้องจ่ายคืนไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท

สำหรับรถที่ขอใช้สิทธิคันแรก ประกอบด้วย รถยนต์นั่งทั่วไป 8 หมื่นคัน เป็นเงินที่ต้อง 7,336 ล้านบาท รถกระบะ 3.2 หมื่นคัน เป็นเงินที่ต้องคืน 530 ล้านบาท และ รถยนต์นั่งมีกระบะ 3.16 หมื่นคัน เป็นเงินที่ต้องคืน 2,482 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2556 ของบเพื่อจ่ายคืนรถคันแรก 7,000 ล้านบาท หากไม่พอก็จะขอให้รัฐบาลจัดสรรงบกลางมาจ่ายไปก่อน