ไม่เกิน2ปีภาษีที่ดินฯบังคับใช้

วันที่ 19 ส.ค. 2555 เวลา 12:03 น.
ไม่เกิน2ปีภาษีที่ดินฯบังคับใช้
กฎหมายภาษีที่ดินฯ มีผลบังคับใช้แน่ในเวลาไม่เกิน 2 ปีนี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่า ต้องเกิดแน่นอน โดยหวังว่ารัฐบาลจะประกาศและบังคับใช้ได้จริงไม่เกิน 2 ปีจากนี้

ทั้งนี้ ล่าสุด สศค.ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม โดยเตรียมนำเสนอให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง พิจารณาเร็วๆ นี้

กฎหมายฉบับนี้ สศค.จะปรับแก้เฉพาะการกำหนดเพดานการเสียภาษีเป็นอัตราใหม่ให้ยืดหยุ่นขึ้น โดยจะเสนอเพดานไม่สูงมาก จ่ายเพิ่มอีกรายละ 500-600 บาทต่อปี แต่เมื่อคิดอัตราภาษีตามจริงแล้ว ประชาชนจะจ่ายไม่สูงกว่าที่เคยจ่ายอยู่ในปัจจุบันแน่นอน อีกทั้งคาดว่าจะประกาศใช้ในพื้นที่ที่มีความพร้อมประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั้งหมดแล้ว เช่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) จ.อ่างทอง

“หากผลักดันร่าง พ.ร.บ.นี้สำเร็จ จะช่วยเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวต่อปี จาก 2 หมื่นล้านบาท เป็น 1 แสนล้านบาท ช่วยให้รัฐบาลไม่จำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สูงถึงปีละ 1-2 แสนล้านบาทอีกต่อไป” นายสมชัย กล่าว

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้มีอัตราภาษีดังนี้ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด เก็บไม่เกิน 0.05%

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรมและที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด เก็บไม่เกิน 0.1% ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนอกจากนี้เก็บไม่เกิน 0.5%

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางวา หรือที่ดินราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้น

บทความแนะนำ