ธปท.จัดสัมมนาทบทวนบทบาทธนาคารกลาง

วันที่ 15 ส.ค. 2555 เวลา 15:26 น.
ธปท.จัดสัมมนาทบทวนบทบาทธนาคารกลาง
ธปท.จัดสัมมนาประจำปีนี้ เล็งทบทวนบทบาทการทำหน้าที่ของธนาคารและการใช้เครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงิน

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงจัดงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2555 ของ ธปท.เรื่อง“บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง (Central Banking Amidst Global Changes)” ซึ่งสาเหตุที่ใช้หัวข้อนี้ในการสัมมนาก็เพื่อ 1.ย้อนกลับมาดูตัวเอง และทบทวนบทบาทหน้าที่และนโยบายของธนาคารอย่างรอบด้าน ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งธปท. 2.ในสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไป เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก พันธกิจและวิธีการดั้งเดิมของธนาคารกลางยังใช้ได้หรือไม่กับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และ3.ประเทศไทยเองก็มีคำถามหลายข้อ กับกรอบนโยบายการเงินภายใต้การเปลี่ยนแปลงว่าเป้าหมายเหล่านั้นยังเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่

ดังนั้น ธปท. จึงเห็นควรให้เปิดเวทีสาธารณะ เพื่อไขข้อข้องใจเหล่านี้ พร้อมรับฟังความเห็นจากนักวิชาการและสาธารณชน ที่อิงกับหลักวิชาและข้อเท็จจริง ที่อาจนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 ก.ย.นี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

ทั้งนี้ การสัมมนาแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรก จะเป็นการเสนองานวิจัยของพนักงาน ธปท. รวม 5 บทความ คือ 1. หลักการและบทบาทของธนาคารกลาง 2. การดำเนินนโยบายการเงิน-เครื่องมือที่เหมาะสม  3.เสถียรภาพระบบการเงิน – มิติใหม่ของธนาคารกลาง 4.สถานะทางการเงินของธนาคารกลาง

5. การพัฒนาระบบการเงินกับการเติบโต และส่วนที่สองจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ” “บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง และอดีตผู้ว่าการ ธปท. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) อดีตรมว.กระทรวงพาณิชย์ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรมว.คลัง มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี นางอัจนา ไวความดี ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ อดีตรองผู้ว่าการ ธปท.เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้สามารถติดต่อที่ธปท.