แห่พักหนี้ดีกว่า2ล้านราย

วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 17:27 น.
คลังแจงลูกหนี้แห่ขอพักหนี้ถึง 2.23 ล้านราย ด้านเครดิตบูโรแจงบันทึกข้อมูลหยุดชำระหนี้ตามนโยบายรัฐ

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง กล่าวว่า โครงการพักหนี้ดีไม่เกิน 5 แสนบาท ให้ลดดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 3 ปี มีลูกหนี้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 20 ส.ค.  2555 จำนวน 2.23 ล้านราย คิดเป็น 70.60% เป็นมูลหนี้ 2.59 แสนล้านบาท โดยลูกหนี้ที่เลือกพักเงินต้นและลดดอกเบี้ย จำนวน 1.93 ล้านราย หรือ 86.63%  คิดเป็นมูลหนี้ 2.27 แสนล้านบาท และลูกหนี้ที่เลือกลดดอกเบี้ยโดยไม่พักเงินต้น 2.98 แสนราย หรือ 13.37% เป็นมูลหนี้ 3.16 หมื่นล้านบาท

สำหรับความกังวลการเข้าโครงการพักหนี้ดีจะถูกบันทึกข้อมูลในเครดิตบูโร และจะส่งผลต่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นในอนาคต  นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กล่าวว่า ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะไม่มีการบันทึกประวัติการค้างชำระ แต่จะบันทึกว่า เป็นบัญชีสินเชื่อนี้มีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ

 

บทความแนะนำ