โพลคาดหยุดยาววันแม่เงินสะพัด1.7หมื่นล้านบาท

วันที่ 09 ส.ค. 2555 เวลา 13:47 น.
โพลคาดหยุดยาววันแม่เงินสะพัด1.7หมื่นล้านบาท
โพลคาดหยุดยาววันแม่เงินสะพัดกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พาแม่ไปทำบุญอันดับหนึ่เลือกซื้อดอกไม้พวงมาลัยเป็นของขวัญ

นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิบการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวันแม่ จากจำนวน 1,179 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า จะมีปริมาณเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจช่วงหยุดยาววันแม่(3วัน) อยู่ที่ 1.73 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้ 13.6% เทียบกับจำนวนวันหยุดยาวเท่ากันของปีก่อน 

สำหรับแผนในการทำกิจกรรมช่วงวันแม่ เลือกที่จะพาแม่ไปทำบุญ เป็นอันดับแรก  รองมาเป็นพาแม่ไปทานข้าวนอกบ้าน ขณะที่ของขวัญที่ลูกเตรียมมอบให้อันดับหนึ่งคือพวงมาลัยและดอกไม้ รองลงมาเป็น เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ส่วนการใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ หากเป็นการพาแม่ไปทานข้าวจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,154 บาท  แต่ถ้าพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดค้างคืน มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 6,590 บาท

นอกจากนี้เมื่อสอบถามทัศคติกรณีที่ท่านอยู่ในฐานะความเป็นแม่ พบว่า แม่ในปัจจุบันมีความอดทนอดกลั้นมากขึ้น 20.4% และอดทนอดกลั้นมากขึ้นมากขึ้น  20.2% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ขณะนี้มีปัญหาสังคมมากขึ้นทำให้ต้องใกล้ชิดลูก และตามยุคสมัยให้ทัน รวมทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ยังดี ขณะเดียวกันในกลุ่มของความอดทนอดกลั้น ลดลงมากสัดส่วน  10.3%  เนื่องจากแม่สมัยใหม่มีลูกก่อนวัยอันควร แม่อายุน้อยมีมากขึ้นยังไม่มีวุฒิภาวะ  มีสถานเลี้ยงเด็กมากขึ้นและสังคมเสื่อมโทรม.