ขอเว้นภาษี20ปี3จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 03 ส.ค. 2555 เวลา 11:31 น.
ขอเว้นภาษี20ปี3จังหวัดชายแดนใต้
นักธุรกิจ 3 จังหวัดภาคใต้ ขอยกเว้นภาษี 20 ปี หักภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 เท่า

นายยู่สิน จินตภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลากล่าวว่า จากที่ได้รับฟังปัญหาของนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งที่นักลงทุนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือก็คือการเพิ่มสิทธิพิเศษในการลงทุนให้มากขึ้น และประกาศให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

"นักลงทุนต้องการให้รัฐบาลขยายเวลายกเว้นภาษีส่งเสริมการลงทุนจาก 8 ปี เป็น 20 ปี หรือให้หักภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีกเป็น2 เท่า เพื่อเป็นยาแรงที่มาช่วยกระตุ้นการลงทุนให้เกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่จะหมดอายุในปลายปีนี้ ขอให้ขยายเวลาออกไป" นายยู่สิน ระบุ

นายยู่สิน กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพิ่มเติมจากเดิมที่บีโอไอให้ เพราะเงื่อนไขในปัจจุบันยังไม่จูงใจพอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่มีรายใหม่ๆ เข้ามา

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา กล่าวด้วยว่า ด้านแรงงานรัฐบาลควรจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานต่างถิ่นหวาดกลัวไม่กล้าเข้ามาทำงาน ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก รัฐจะต้องหามาตรการมาสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาทำงานด้วย

พ.อ.นพพร เรือนจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เปิดเผยว่า ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมหารือกับทางหอการค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลนครยะลา เพื่อช่วยกันรักษาความปลอดภัย ดูแลและเฝ้าตรวจสอบร่วมกัน โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ช่วยกันสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ วัตถุสิ่งของต้องสงสัย ที่คนร้ายจะนำมาวางใกล้กับสถานประกอบการ ร้านค้าหากพบสิ่งใดผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบโดยเร่งด่วน

แหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ3 แกนนำอาร์เคเคที่รับผิดชอบก่อเหตุใน จ.สงขลา ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จ.สงขลาแต่เป้าหมายนั้นอาจเปลี่ยนจากย่านธุรกิจการค้ามาเป็นส่วนราชการโดยเฉพาะช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน