เท3หมื่นล้านถมรถคันแรก

วันที่ 01 ส.ค. 2555 เวลา 13:04 น.
เท3หมื่นล้านถมรถคันแรก
กรมสรรพสามิตแจงใช้ 3 หมื่นล้่าน จ่ายคืนรถคันแรก ไม่กระทบงบประมาณเพราะทยอยจ่ายคืนหลายปี

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิืบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การขยายเวลาสิทธิืรถคันแรกให้รับรถได้ไม่มีกำหนด แต่ต้องซื้อและจองรถภายในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ได้สิทธิเพิ่มขึ้น แต่ภาระรวมที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินคืนยังอยู่ในกรอบ 3 หมื่นล้านบาท ที่ประเมินก่อนหน้่านี้ โดยขณะนี้มีผู้มาขอใช้สิทธิรถยนต์กับกรมสรรพสามิตแล้ว 1.8 แสนคัน จากผู้ซื้อรถคันแรกทั้งหมด 4 แสนคัน เป็นเงินที่ต้องจ่ายคืน 8,000 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ซื้อรถคันแรก ทางกรมสรรพสามิตได้ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้ว โดยคาดว่าจะจ่ายเงินผ่านทางบัญชีของผู้มีสิทธิ ซึ่งจะเริ่มทยอยจ่ายเงิืนครั้งแรกในเดือนก.ย.นี้ และไม่กระทบกับงบประมาณหลายปี เพราะมีการทยอยคืนหลายปี

นางเบญจา กล่าวว่า ผู้ประกอบการรถยนต์ยืนยันว่า จะส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้่าภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยการขยายเวลาไม่ได้ต้องการให้มีการช่วยให้ผู้ประกอบการขายรถยนต์ได้มาก ขึ้น แต่เป็นการแก้ไขปัญหารการส่งมอบรถไม่ทัน ทำให้ผู้ประกอบการต้องไปดึงกำลังการผลิตของรถที่ไปขายนอกประเทศ กระทบกับการส่งออกทำให้กระทบกับเศรษฐกิจของประเืทศ

สำหรับการขยายเวลาส่งมอบรถคันแรก ผู้ซื้อรถต้องส่งเอกสารการจองรถให้กรมสรรพสามิตภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ หลังจากนั้นเมื่อได้รถรถยนต์ต้องยื่นเอกสารให้ครบภายใน 90 วัน