ขสมก.ย้ายฝ่ายเดินรถไปสำนักงานใหญ่

วันที่ 16 มี.ค. 2553 เวลา 15:48 น.
ขสมก.ย้ายที่ทำการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการเริ่ม 22  มี.ค. 53

นายโอภาส  เพชรมุณี   ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  เปิดเผยว่า ขณะนี้ขสมก.จะปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่   จึงได้ย้ายสถานที่ทำการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลรถเอกชนร่วมบริการทุกประเภทไปที่อาคารอเนกประสงค์  สำนักงานใหญ่ ขสมก.   ตั้งแต่ วันที่ 22  มี.ค.เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกและเตรียมรูปแบบในการจัดทำการบริการแบบครบวงจร และได้ประสานไปยังผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมบริการขนาดใหญ่  รถมินิบัส  รถตู้โดยสารปรับอากาศ  และรถสองแถวในซอย  ที่ต้องการทำธุรกรรมต่างๆ  ติดต่อได้ที่สำนักงานแห่งใหม่   หมายเลขโทรศัพท์  02-246- 0964