รัฐจ่ายหนักขาดดุล3.28 แสนล้านบาท

วันที่ 20 ก.ค. 2555 เวลา 11:29 น.
คลังเผย ในช่วง 9 เดือน ขาดดุลเงินสด 3.28 แสนล้านบาท แต่เงินคงคลังยังสูงกว่า 4 แสนล้านบาท

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1.44 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 5.03 หมื่นล้านบาท

ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1.72 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3.13 หมื่นล้านบาท ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินงบประมาณ 2.87 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 4.09 หมื่นล้านบาท จากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังและการถอนเงินฝากคลังของเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 3.28 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 2.32 แสนล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 9.63 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2555 มีจำนวน 4.24 แสนล้านบาท

นายสมชัยฯ กล่าวว่า ระดับเงินคงคลังที่สูงขณะนี้ คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ เงินคงคลังจะอยู่ในระดับสูงกว่า 5 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้