logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ธอส.ปล่อยซอฟท์โลน 9,000 ล้านเกลี้ยง

ธอส.ปล่อยซอฟท์โลน 9,000 ล้านเกลี้ยง

18 กรกฎาคม 2555

ธอส.ขอซอฟท์โลนเพิ่มอีก 1.4 หมื่นล้าน หลังจากก้อนแรก 9,000 ล้านปล่อยเต็มวงเงินแล้ว

ธอส.ขอซอฟท์โลนเพิ่มอีก 1.4 หมื่นล้าน หลังจากก้อนแรก 9,000 ล้านปล่อยเต็มวงเงินแล้ว

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุมัติวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) ล็อตที่2 อีก 1.4 หมื่นล้านบาทแล้ว ตามที่ ธอส. ยื่นขอไป หลังจากวงเงินก้อนแรก 9,000 ล้านบาทนั้น ได้ปล่อยกู้เต็มวงเงินแล้ว

อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุไว้ว่าต้องให้รัฐบาลตัดสินใจ ในกรณีที่ ธอส. จะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น โดยคาดว่า กระทรวงการคลังจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์ และสามารถปล่อยกู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ในช่วงต้นเดือน ส.ค. นี้

"หากได้รับอนุมัติ 1.4 หมื่นล้าน ธอส.จะต้องเติมเงินอีก 30% รวมเป็น 2 หมื่นล้าน เชื่อว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ต้องการกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านจากน้ำท่วม" นายวรวิทย์กล่าว