สรรพากรล้างธุรกิจเลี่ยงภาษี

วันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา 17:09 น.
กรมสรรพากรสร้างระบบรีดภาษีซื้อขายเกาหลี ตั้งเป้าเก็บภาษีเพิ่ม 30%    นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการค้า  ไร้พรมแดนส่งผลให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ขึ้นมากมาย ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับภาคเอกชนด้วย สำหรับกรมสรรพากรเอง ได้ดำเนินการเสนอปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับนำเสนอนวัตกรรมการจัดเก็บภาษีใหม่ๆ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นระยะ เพราะเราตระหนักดีว่าหากยังคงรูปแบบการจัดเก็บภาษีแบบเดิมๆ รายได้ของรัฐอาจลดลง

นอกจากนี้ โครงการล่าสุดที่กรมสรรพากรกำลังพัฒนา คือการนำระบบการนำส่งข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายของเกาหลีมาปรับใช้ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องนำส่งข้อมูลสรุปรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย (Summary table) จำแนกเป็นรายผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะทำให้กรมสรรพากรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลรายการซื้อขายจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำได้ทั้งระบบ

ทั้งผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการนอกระบบภาษีด้วย ภายหลังจากที่ประเทศเกาหลีนำระบบนี้มาใช้พบว่าตัวเลขการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ส่วนกรมสรรพากรคาดว่าหากได้รับการสนับสนุนในด้านบุคลากรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ จะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30%

บทความแนะนำ