"โต้ง"เมินลดภาษีลงทุนนอก

วันที่ 05 ก.ค. 2555 เวลา 13:37 น.
"โต้ง"เมินลดภาษีลงทุนนอก
เอกชนกินแห้ว "กิตติรัตน์"เมินข้อเสนอเว้นภาษีลงทุนต่างประเทศ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาข้อเสนอของเอกชนในการยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งพบว่ามีจุดรั่วไหล ทำให้มีการเลี่ยงภาษี โดยการไปตั้งบริษัทลูกในต่างประเทศที่จัดเก็บภาษีนิติบุคคลต่ำกว่าไทย และยังนำรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องภาษีให้่กับประเทศอีก

รมว.คลัง ยกตัวอย่าง กรณีที่บริษัทที่เคยทำธุรกิจในไทยและส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศ เมื่อมีรายได้ก็เสียภาษีให้กับประเทศปกติ แต่หากบริษัทดังกล่าวออกไปตั้งบริษัทลูกในต่างประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้่าแทนบริษัทในประเทศ และสามารถนำรายได้กลับเข้าประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษี เพราะถือเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ทำให้เป็นช่องประเทศต้องเสียรายได้ไป ซึ่งเคยตั้งข้อสังเกตุดังกล่าวกับภาคเอกชนแล้ว และต่างเห็นด้วยว่าอาจมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง

นอกจากนี้ กฏหมายของไทยกำหนดว่า กรณี บริษัท จำกัด ตั้งบริษัทลูกในไทย เงินปันผลจากบริษัทลูกในประเทศได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคลล 50% ขณะที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เงินปันผลจากบริษัทลูกในประเทศได้ีรับการยกเว้นภาษีัทั้ง 100%

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันภาษีนิติบุคคลของไทยได้รับลดลงต่อเนื่องจาก 30% เหลือ 23% ในปีนี้ และ 20% ในปีหน้า ซึ่งถือเป็นแนวทาทงาหนึ่งในการลดภาระให้กับผู้ประกอบการไทยอยู่แล้ว

ดังนั้น ข้อเสนอไม่เก็บภาษีรายได้จากการไปลงทุนต่างประเทศ ยังไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน ยังมีเวลาในการศึกษาข้อเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ