logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

คลังซุกขาดดุลงบฯ2ล้านล้านบาท

02 กรกฎาคม 2555

"กิตติรัตน์" แจงกู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นการซุกขาดดุลงบประมาณ เพราะไม่ต้องการให้การทำงบประมาณปกติขาดดุลเรื้อรัง

"กิตติรัตน์" แจงกู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นการซุกขาดดุลงบประมาณ เพราะไม่ต้องการให้การทำงบประมาณปกติขาดดุลเรื้อรัง

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวว่า การผลักดัน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)เงินกู้ 1.6-2 ล้านล้านบาทให้สภาพิจาณาใน 6-7 เดือนข้างหน้า โดยไม่ใช้เงินผ่านงบประมาณปกติ เพราะต้องการให้งบประมาณเข้าสู่สมดุล เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาขาดดุลเรื้อรังจนสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ

"ยอมรับว่าการกู้เงินนอกงบประมาณเป็นการซุกการขาดดุล แต่เป็นแนวทางหนึ่งในการรวมโครงการโครงสร้างพื้นฐานนขนาดใหญ่มาพิจารณาพร้อมกันในที่เดียว ไม่ต้องไปซุกไว้ในงบประมาณประจำปีที่ไม่รู้ว่ามีการทำโครงการอะไรบ้าง" นายกิตติรัตน์ กล่าว

รมว.คลัง กล่าวว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จะดำเนินการภายใน 7 ปี ทำให้ประเทศอยู่ได้ไปอีก 15 ปี เชื่อว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะจะไม่สูง เพราะการลงทุนทำให้เศรษฐกิจการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนหนี้ลดลง