ดร.โกร่งสั่งธปท.ตั้งทีมทำงานแก้ขาดทุนสะสม

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 14:27 น.
ดร.โกร่งสั่งธปท.ตั้งทีมทำงานแก้ขาดทุนสะสม
ดร.โกร่ง สั่งธปท.ตั้งคณะทำงานหาทางแก้ไขปัญหาทุนติดลบและฐานะขาดทุนสะสมสูง หวั่นกระทบความน่าเชื่อถือของธนาคารกลาง

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย(กกธ.) กล่าวว่า ในการประชุมกกธ.วันนี้(28มิ.ย.)  นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธาน กกธ.ได้ให้นโยบายกับธปท.ไปตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาพิจารณาแก้ไขปัญหาฐานะทางบัญชีของธปท.ติดลบ ที่ปัจจุบันมีภาระขาดทุนสะสมสูง จากสถานะทางบัญชีธปท.มีภาระดอกเบี้ยจ่ายมากกว่าภาระดอกเบี้ยรับ(negative carrying) เพราะท่านประธานฯห่วงว่าถ้าปล่อยให้ขาดทุนต่อไปอาจจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางได้

“ท่านประธานฯฝากในที่ประชุมและแสดงความเป็นห่วงยอดขาดทุนสะสม และบัญชีทุนของธปท.ที่ส่วนทุนติดลบอยู่มากพอสมควร ดังนั้น ท่านคิดว่าถึงท่านจะอยู่ในวาระเพียง 1 ปี แต่ก็ควรมีการเริ่มแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพราะถ้าเห็นปัยหาแล้วไม่ทำอะไรเลยคงไม่ใช่ ท่านจึงให้นโยบายในการแก้ไขเรื่องนี้ โดยให้ไปตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ อย่างน้อยถึงจะแก้ไม่ได้ทันที ก็ได้เริ่มแก้ไขบ้าง” นายชาญชัยกล่าว

ทั้งนี้ วันนี้กกธ.ประชุมตามวาระปกติ ที่จะมีขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้กกธ.ได้มีดอกาสหารือและปรึกษาปัญหาต่างๆ จะได้นำไปสู่การแก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตาม วันนี้กกธ.ไม่ได้มีการพูดถึงการใช้นโยบายการเงินในการดูแลภาวะเศรษฐกิจชะลอจากวิกฤตยุโรป