ธกส.แจ้งหยุดให้บริการเอทีเอ็ม11-13พ.ค.

  • วันที่ 10 พ.ค. 2555 เวลา 13:52 น.

ธกส.แจ้งหยุดให้บริการเอทีเอ็ม11-13พ.ค.

ธกส.แจ้งหยุดให้บริการเอทีเอ็มตั้งแต่บ่ายสามพรุ่งนี้ถึงเที่ยงวันอาทิตย์ เหตุปรับปรุงระบบ กระทบลูกค้า 4 ล้านราย

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากธนาคารอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพัฒนาระบบงานธุรกิจหลักใหม่ (Core Banking System: CBS) หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการ ATM ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 น. และพร้อมเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าผู้ถือบัตร ATM ธ.ก.ส. กว่า 4 ล้านราย

ธ.ก.ส.จึงขออภัยลูกค้าผู้ถือบัตร ATM ทุกท่านที่ไม่สามารถใช้บริการบัตร ATM ธ.ก.ส. กับเครื่อง ATM ของทุกธนาคารในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้ามีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขา หรือ Call Center ธ.ก.ส. โทร  02-555-0555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ