TDRIชี้ทางเลือกชินคอร์ปคือจ่ายเงินชดเชย-ปล่อยล้มละลาย

วันที่ 06 มี.ค. 2553 เวลา 11:43 น.
รองประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ระบุทางเลือกของเอไอเอส ขณะนี้มี2 ทางเลือกคือผ่อนชำระค่าชดเชย หรือปล่อยให้กิจการล้มละลาย

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ รองประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําเเหน่งทางการเมือง กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายจากการแก้สัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือ โดยเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐคงฟ้องร้องทางเพ่งเพื่อเรียกค่าชดเชยเป็นเงินจำนวนมหาศาล ดังนั้นทางเลือกของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือชินคอร์ป ต้องผ่อนชำระค่าชดเชยหากผู้บริหารเห็นว่าธุรกิจนี้ยังมีความสามารถทางธุรกิจ หรือปล่อยให้กิจการล้มละลาย

สำหรับความเสียหายจากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเว้นเรียกเก็บภาษีจากผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือนั้น หากกรมสรรพาสามิตเห็นว่าทำให้เกิดความเสียหาย ก็อาจฟ้องร้องให้ทุกบริษัทจ่ายค่าเสียหาย

ด้าน นายวิเชียร เมฆตะการ กรรมการผู้อำนวยการ เอไอเอส กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรัฐบาลเรียกเข้าพบ ส่วนกรณีที่หุ้นของบริษัทตกช่วงนี้ เป็นเพราะนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัท