หนี้สาธารณะเดือนธ.ค. 52 ลดกว่า 2 พันล้าน

วันที่ 04 มี.ค. 2553 เวลา 16:40 น.
สบน.เผยหนี้สาธารณะสิ้นปี 2552 ลดลง 2,660 ล้าน จากหนี้ของรัฐวิสาหกิจและกองทุนฟื้นฟู เป็นหลัก

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31ธ.ค.2552 มีจำนวน 3.96 ล้านล้านบาท หรือ 43.85% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 2.66 พันล้านบาท เนื่องจากหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ลดลง 8,170 ล้านบาท 3,001 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ดี หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 8,530 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยอดหนี้สาธารณะดังกล่าว เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2.58 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1.09 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 1.98 แสนล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 8.26 หมื่นล้านบาท โดยแยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 3.77 แสนล้านบาท หรือ 9.52% และหนี้ในประเทศ 3.58 ล้านล้านบาท หรือ 90.48% ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3.68 ล้านล้านบาท หรือ  92.93% และหนี้ระยะสั้น 2.8 แสนล้านบาท หรือ 7.07%

นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวว่า สำหรับเดือน ม.ค.2553 กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 3.9 หมื่นล้านบาท และได้เบิกเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 จำนวน 1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจโดยองค์การสวนยางได้กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไป 5 พันล้านบาท

ดังนั้น ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553 ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 1.54 แสนล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 1.2 แสนล้านบาท และของรัฐวิสาหกิจ 3.43 หมื่นล้านบาท