ไข่ส่อราคาถูกช่วงปิดเทอม

  • วันที่ 04 มี.ค. 2553 เวลา 14:38 น.

ไข่ไก่ส่อราคาตก จากการบริโภคที่ลดลงในช่วงปิดเทอม เตือน เกษตรกรดูแลผลผลิตให้สอดคล้องก่อนเจ็บตัว

นายมงคล พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยว่า ระดับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากราคาฟองละ 2.60 บาทเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะนี้ได้ลดลงมาอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท และมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงอีก หากเกษตรกรไม่ควบคุมปริมาณผลผลิต 

ทั้งนี้ เป็นเพราะปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาด ไม่สอดคล้องกับอัตราการบริโภค เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงปิดเทอม ซึ่งทำให้การบริโภคไข่ไก่ลดลงอย่างมาก ขณะที่ปริมาณผลผลิตไข่ไก่กลับไม่ได้ลดลงตาม จึงทำให้ราคาไข่ไก่ตกต่ำลงเป็นลำดับ ถือเป็นโอกาสของผู้บริโภคที่จะได้รับประทานไข่ไก่ในราคาถูก

ขณะเดียวกัน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ไม่ให้ตกต่ำมากเกินไป เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ควรร่วมมือกันควบคุมปริมาณผลผลิต โดยต้องปลดแม่ไก่แก่ยืนกรงที่มีอายุเกินกว่า  72 สัปดาห์อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับอัตราการบริโภคในปัจจุบัน ไม่เช่นนั้นเชื่อว่าราคาไข่ไก่อาจจะตกต่ำลงไปถึงฟองละ 2 บาทได้ และส่งผลกระทบให้เกษตรกรต้องประสบภาวะขาดทุนในที่สุด

นอกจากนี้ นายกสมาคมฯ ยังกล่าวอีกว่า อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยยังน้อยมากเพียง 160 ฟอง/คน/ปี เมื่อเทียบกับมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านที่บริโภค 230 ฟอง/คน/ปี และประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ สหภาพยุโรป บริโภคกันมากกว่า 300 ฟอง/คน/ปี ทั้งๆที่ ไข่ไก่ เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณค่ามหาศาล เป็นประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมนี้ผู้ปกครองก็ไม่ควรละเลยที่จะ ปรุงอาหารเมนูไข่ให้แก่เด็กๆ ได้รับประทานกันอย่างต่อเนื่องด้วย
 
 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ