สั่งหาช่องนำเงินคงคลังลงทุนต่างประเทศ

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 14:20 น.
สั่งหาช่องนำเงินคงคลังลงทุนต่างประเทศ
รมว.คลัง สั่งกรมบัญชีกลางหาช่องนำเงินคงคลังไปลงทุนต่างประเทศ ชี้ฝากไว้ที่ธปท.ไม่มีผลตอบแทน 

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมบัญชีกลางไปศึกษาบริหารเงินคงคลังที่มีอยู่จำนวนมาก โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ช่วยดูแลนำไปหาผลประโยชน์ลงทุนในต่างประเทศ จากที่ปัจจุบันฝากไว้กับ ธปท. ไม่มีผลตอบแทน ซึ่งในบางช่วงเงินคงคลังมียอดที่สูงกว่าที่ต้องใช้จริงอยู่มาก

ธีระชัย
ธีระชัย

สำหรับยอดเงินคงคลัง ปัจจุบันอยู่ที่ 2.5 แสนล้านบาท โดยยอดเงินคงคลัง 31 ก.ย. 2555 มีสูงถึง 5.9 แสนล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้มีการชำระหนี้บางส่วน และบางส่วนใช้เบิกจ่ายของหน่วยราชการต่างๆ อยู่ที่เดือนละ 2.5 แสนล้านบาท

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเงินคงคลัง ถึงสามารถนำเงินไปหาผลประโยชน์ได้ โดยที่ผ่านมากรมบัญชีกลางก็มีแนวคิดที่จะแก้กฎหมายดังกล่าว เพื่อนำเงินคงคลังที่รอเบิกจ่ายไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อได้ดอกเบี้ย ทำให้การบริหารเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การจะนำเงินคงคลังให้ ธปท. ไปลงทุนต่างประเทศ ต้องศึกษาข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหายจากลงทุนหรือไม่

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ระดับเงินคงคลัง 2.5 แสนล้านบาท โดยเฉลี่ยจะมีเงินรายได้เข้ามาในเงินคงคลังเดือนละ 1 แสนล้านบาท แต่ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. และ ช่วงเดือน ส.ค. ของทุกปี จะมีรายได้เข้าเงินคงคลังจำนวนมาก เพราะเป็นช่วงการเสียภาษีนิติบุคคล