ธปท.ประกาศใช้ธนบัตรราคา50บาทใหม่

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 12:48 น.
ธปท.ประกาศใช้ธนบัตรราคา50บาทใหม่
ธปท.ประกาศใช้ธนบัตรใหม่ชนิดราคา 50 บาท กระจายเข้าระบบ 18 ม.ค.นี้ เชื่อใช้ง่าย ป้องกันการปลอมแปลงได้ดีขึ้น

ธนบัตรราคา50บาทใหม่
ธนบัตรราคา50บาทใหม่

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธนบัตร โดยออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยต่าง ๆ พร้อมนำเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงแบบใหม่มาใช้ในธบัตรชนิดต่างๆที่หมุนเวียนออกใช้ในระบบ เพื่อให้มีประชาชน ใช้งานสะดวกขึ้น สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ทั้งกับประชาชนทั่วไปและผู้พิการทางสายตา รวมทั้งป้องกันการปลอมแปลงได้ดีขึ้นด้วย

สำหรับธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 16) ที่มีการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนี้ ธปท.จะทยอยนำออกใช้หมุนเวียนในระบบทั้งหมด 5 ชนิดราคา โดยจะทยอยออกในระยะต่อไป ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท ซึ่งยังคงมีขนาดและสีเช่นเดียวกับธนบัตรแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (แบบ 15) โดยจะเริ่มนำธนบัตรชนิดราคา 50 บาท ออกใช้เป็นชนิดราคาแรก ในวันที่ 18 มค.ปีนี้ ซึ่งตรงกับวันทำยุทธหัตถี โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องจากเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าไม่สูง และปัจจุบันไม่มีการนำธนบัตร 50 บาทมาใช้ในเครื่องอัตโนมัติ เครื่องเอทีเอ็ม จึงไม่ยุ่งยากต่อสถาบันการเงิในการกระจายเข้าสู่ระบบ โดยการพิมพ์ธนบัตรใหม่ชนิดใหม่จะมีต้นทุนการพิมพ์เพิ่มขึ้นประมาณ 5%

“การออกธนบัตรรุ่นใหม่นี้จะช่วยขจัดการปลอมแปลงให้ลดงลงได้ จากปัจจุบันจะมีการปลอมแปลงอยู่ที่ 1-2 ฉบับต่อธนบัตรหมุนเวียนออกใช้ 1 ล้านฉบับ เพราะมีการใส่เทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่ก้าวหน้าลงเรื่อยๆ ซึ่งการออกใช้ธปท.จะทยอยปล่อยธนบัตรใหม่ออกไปทดแทนธนบัตรเก่า ที่มีหมุนเวียนในระบบประมาณ 190 ล้านฉบับ โดยไม่ยกเลิกการใช้งานธนบัตร 50 บาทชนิดเก่า ยังชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่จะให้ชนิดเก่าทยอยหมดอายุหรือเก่าชำรุดไปเอง แล้วให้ประชาชนนำมาแลกที่ธนาคารค่อยเปลี่ยนธนบัตรใหม่ไปแทน” นายประสารกล่าว 

นายประสาร กล่าวว่า การออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท ส่วนหนึ่งทำเพื่อรองรับความนิยมซึ่งถึงจุดหนึ่งต้องเปลี่ยนไป และแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตที่จะปรับสูงขึ้น ซึ่งประชานผู้บริโภคอาจจะนิยมใช้ธนบัตรชนิดราคาสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อว่าเงินเฟ้อคงไม่สูงก้าวกระโดดกระทั้งทำให้ธนบัตรชนิดราคาต่ำ 10 บาท หรือ 20 บาท ลดความนิยมลงในระยะสั้นนี้ ดังนั้น ธปท.จะยังพิมพ์ธนบัตรทุกชนิดราคาตามปกติต่อไปยังไม่มีการยกเลิกชนิดราคาใด

ทั้งนี้ ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญของธนบัตรชนิดราคา 50 บาท ประกอด้วย 1. มีลายน้ำ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ำตัวเลขไทย“๕๐”ที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อส่องดูกับแสงสว่าง 2. มีแถบสีน้ำเงินที่ปรากฏด้านหลังธนบัตร เป็นแถบพลาสติกเคลือบสีน้ำเงินที่ฝังไว้ในเนื้อกระดาษธนบัตรตามแนวยืน โดยเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงเมื่อเปลี่ยนมุมมอง 3. มีภาพซ้อนทับ ตัวเลข 50 พิมพ์แยกไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นเป็นตัวเลข 50 ที่สมบูรณ 4. ลายพิมพ์นูน นอกจากที่ตัวอักษรและตัวเลขแจ้งราคาแล้ว ยังมีสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการทางสายตาเป็นรูปดอกไม้สีน้ำเงินเข้มในแนวเฉียง 2 ดอก มาจากตัวเลข “5” ในอักษรเบรลล์