คลังรีดรายได้ไตรมาสแรกเกินเป้า

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 10:08 น.
คลังรีดรายได้ไตรมาสแรกเกินเป้า
น้ำท่วมไม่สะเทือนคลังรีดรายได้ภาษีทะลุเป้าทั้งเดือน ธ.ค. และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในเดือน ธ.ค.2554 ได้ 1.24 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า 5,768 ล้านบาท คิดเป็น 4.9% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,963 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,883 ล้านบาท  นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้ส่งคืนเงินที่กันไว้สำหรับชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับผู้ส่งออกสินค้าเหลือจ่ายจำนวน 4,655 ล้านบาท

สมชัย
สมชัย

อย่างไรก็ดี ภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 4,330 ล้านบาท เป็นผลจากเหตุการณ์อุทกภัย และรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 4,037 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัท ทีโอที ได้นำส่งเงินปันผลจากกำไรไปก่อนหน้านี้แล้ว

สำหรับช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค.2554 รัฐบาลจัดเก็บรายได้ 3.96 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.36 หมื่นล้านบาท หรือ 3.6% จากการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมจัดเก็บ ทั้ง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เก็บภาษีรวมกันเกินเป้า 3,853 ล้านบาท หน่วยงานอื่นเกินเป้า 1,688 ล้านบาท และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจเกินเป้า 505 ล้านบาท นอกจากนี้ การคืนภาษีของกรมสรรพากรต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้

นายสมชัย กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมทั้งด้านการเงินและการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว และมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2555 นี้ ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.98 ล้านล้านบาท