เอสแอนด์พีคงเครดิตไทยที่เดิม

  • วันที่ 23 พ.ย. 2554 เวลา 12:48 น.

คลังเฮเอสแอนด์พี ยัน อันดับความน่าเชื่อถือไทยยังมีเสถียรภาพ แจงจับตานโยบายประชานิยมรัฐบาล

นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2554 บริษัทจัดอันดับ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (เอสแอนด์พี) ได้ยืนยันระดับอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นสกุลเงินต่างประเทศ ที่ระดับ BBB+/A-2 และระดับอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นสกุลเงินบาท ที่ระดับ A-/A-2 และได้ยืนยันแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ เอสแอนด์พี เห็นว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังดี มีหนี้ต่ำ การคลังเพียงยืดหยุ่นพอที่จะรับมือต่อความเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมได้

นอกจากนี้ เอสแอนด์พี ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของไทยไว้ที่ระดับมีเสถียรภาพ ยังเป็นการสะท้อนถึงมุมมองของบริษัทที่มีต่อภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงของไทย รวมถึงสถานะทางการคลังของประเทศว่าได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสถานการณ์ทางการเมือง

อย่างไรก็ดี เอสแอนด์พี มองว่า หากปรากฏว่าผลของมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันอุทกภัยในอนาคตไม่มีประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐานการผลิตหลักในภูมิภาคก็จะถูกทำลายและจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประเทศในระยะกลางถึงระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัท S&P อาจปลัดลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยลง หากฐานะการคลังและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ