สถาบันการเงินเมินช่วยลูกค้าหลังน้ำลด

วันที่ 23 พ.ย. 2554 เวลา 12:19 น.
 

ธปท.เผยช่วง1-18พ.ย.หลังน้ำลดพบลูกค้าร้องเรียนสถาบันการเงินเมินช่วยผ่อนผันการชำระหนี้56ราย

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากธปท.ขอความร่วมมือไปกับธนาคารพาณิชย์ให้ผ่อนผันการชำระหนี้ ให้คงสถานะลูกหนี้ไว้เดิมก่อนเกิดน้ำท่วม และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติก็ให้ผ่อนผันการรายงานข้อมูลหนี้ออกไปได้ เพื่อลดภาระของธนาคารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเปิดการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธปท.ด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1-18 พ.ย. 2554 หลังน้ำลด มีเรื่องร้องเรียนด้านสถาบันการเงินจากลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 56 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการติดตามทวงหนี้ของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (นันแบงก์) ซึ่งธปท.รับเป็นคนกลางติดต่อประสานงานโดยตรงไปยังสถาบันการเงิน และนันแบงก์เป็นรายกรณี เพื่อให้การติดตามแก้ปัญหาของลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยได้ดำเนินการรวดเร็ว

“เราประสานเพื่อช่วยเหลือให้มากที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับว่า ผู้ประสบภัยจะได้รับสินเชื่อฟื้นฟูน้ำท่วมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ะบุคคล แต่ก็อยากให้สถาบันการเงินมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาให้สินเขื่อ เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีสภาพคล่อง นำงเนไปซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังน้ำลดได้ แต่ก็ต้องควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงิน” นายประสารกล่าว

ก่อนหน้านี้ ธปท.ได้แจ้งให้สมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงิน และ นันแบงก์ผ่อนการชำระเงินต้น และหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสูงสุด 6-12 เดือน ขยายเวลาการผ่อนชำรหนี้ ให้สินเขื่อฟื้นฟูกิจการในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมทั้งการที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ได้ผ่อนผันการรายงานข้อมูลลูกหนี้ และการรายงานข้อมูลเครดิต เดือนต.ค.ออกไปอีก 1 เดือน ซึ่งมั่นใจว่าระบบการงินของไทยมีความเข้มแข็งและมีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถรองรับการขอสินเชื่อภายหลังการฟื้นฟูน้ำท่วมได้.

บทความแนะนำ