แบงก์ชาติแนะรัฐออกบอนด์ฟื้นฟูน้ำท่วม

วันที่ 18 พ.ย. 2554 เวลา 11:12 น.
แบงก์ชาติแนะรัฐบาลออกพันธบัตรกู้ฟื้นฟูน้ำท่วม  ระบุต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า หากรัฐบาลโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต ( กยอ. ) ที่มีนายวีระพงศ์ รางมางกูร เป็นประธาน หากต้องการกู้เงินเพื่อนำไปฟื้นฟู เศรษฐกิจหลังน้ำท่วมก็สามารถ ออกพันธบัตรกู้จากตลาดการเงินได้โดยตรง โดยเฉพาะการกู้เป็นเงินบาทได้ยิ่งดี  เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถูกกว่า การกู้ในรูปเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพราะปัจจุบันนี้ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบลไทยอายุ 10 ปี อยู่ที่ 3.44 % ส่วนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อยู่ที่ 4.3 % อัตราดอกเบี้ยการกู้โดยการออกพันธบัตร กู้ในตลาดเงิน น่าจะอยู่ในระดับที่รัฐบาลรับได้

" การกู้โดยตรงกับแบงก์ชาติไม่สามารถทำได้ เพราะขัดกฎหมาย พ.ร.บ.ธปท. 2551 ในมาตรา 9 ที่ห้ามให้กู้โดยตรง ยกเว้นเป็นการดำเนินการในนโยบายการเงิน ฉะนั้น ถ้ารัฐบาลอยากจะกู้เพื่อฟื้นฟู ก็สามารถกู้ในตลาดเงินได้เลย เพราะไม่กระทบสภาพคล่องในระบบ โดยสภาพคล่องในปัจจุบันมีเพียงพอที่จะรองรับ แบงก์ชาติสามารถดูแลได้ " นายประสาร กล่าว