คลังหนุนเพิ่มทุนการบินไทย

วันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 14:38 น.
รมว.คลังพร้อมสนับสนุนเพิ่มทุนให้การบินไทย หวังยกระดับเป็นสายการบินอันดับต้นของโลกเหมือนอดีต

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า คลังพร้อมจะสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริษัท การบินไทย ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ผ่านมาคลังได้เห็นผลประกอบการของบริษัทการบินไทย และความร่วมมือของทุกฝ่าย และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการปฏิรูปบริษัทการบินไทย ให้กลับมาเป็นสายการบินอันดับต้นๆ ของโลกอย่างที่เป็นมาในอดีต

"นอกจากคลังจะให้กำลังใจกับบริษัทการบินไทยแล้ว ก็ต้องสนับสนุนกำลังเงินด้วย เพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการประเมินความเหมาะสมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ" นายกรณ์ กล่าว

นายกรณ์ กล่าวว่า จำนวนที่เพิ่มทุนของบริษัทการบินไทยจะเป็นเท่าไร ขึ้นอยู่กับบริษัทการบินไทยเสนอมา