logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ไทยพาณิชย์สำรองเงินในATMเพิ่มรับวิกฤตน้ำท่วม

ไทยพาณิชย์สำรองเงินในATMเพิ่มรับวิกฤตน้ำท่วม

26 ตุลาคม 2554

แบงก์ไทยพาณิชย์ สำรองเงินสดใน ATM มากกว่าปกติ พร้อมให้บริการรองรับวิกฤตน้ำท่วม

แบงก์ไทยพาณิชย์ สำรองเงินสดใน ATM มากกว่าปกติ พร้อมให้บริการรองรับวิกฤตน้ำท่วม

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้นับว่ามีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในวงกว้าง ธนาคารเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤติดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลในเรื่องของการเปิดให้บริการของสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายเปิดให้บริการในสาขาและจุดให้บริการต่างๆ อย่างถึงที่สุดแม้ในพื้นที่ที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมแล้วก็ตาม โดยจะพิจารณาปิดสาขาเฉพาะในบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงจริงๆ เท่านั้น เพื่อให้กระทบกับการให้บริการแก่ลูกค้าน้อยที่สุด พร้อมกันนี้ ธนาคารได้มีการสำรองเงินสดในตู้เอทีเอ็มเพิ่มขึ้นกว่าภาวะปกติ 

สำหรับ ATM ในกทม. ธนาคารมีกว่า 400 เครื่อง ซึ่งรวมถึง ATM ในห้างสรรพสินค้าและอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงเป็นอีกช่องทางที่ลูกค้าสามารถเบิก-ถอนและโอนในยามที่เดือดร้อนเช่นนี้

ธนาคารยังได้มีการเตรียมการในส่วนของระบบงาน IT อย่างเต็มที่ มีระบบสำรองพร้อมใช้งาน ขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ระบบการให้บริการของธนาคารจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารมีศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์ และหากศูนย์ใดมีปัญหา ระบบสำรองอีกศูนย์จะสามารถทำงานได้ทันที

ส่วนสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่ตั้งอยู่บนถนนรัชโยธิน ได้มีการตั้งกระสอบทรายและเตรียมปิดกั้นน้ำในทุกจุดเสี่ยงรอบอาคารอย่างแน่นหนาเป็นที่เรียบร้อย  ประกอบกับตัวอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ยกระดับจากพื้นถนนถึง 2.7 เมตร จึงมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังได้เตรียมความพร้อมของสำนักงานชิดลมไว้ด้วย หากกรณีฉุกเฉิน ขอให้ลูกค้ามั่นใจ

“สำหรับพนักงาน เราก็ให้การดูแลเช่นเดียวกัน โดยธนาคารได้อนุญาตให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมสามารถหยุดงานได้โดยไม่นับเป็นวันลา และได้ให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น จัดหาที่พักให้แก่พนักงานที่เดือดร้อน  และพนักงานหลักที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่อีกด้วย"นางกรรณิกา กล่าว