logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เสนอครม.ค้ำสินเชื่อ5หมื่นล้านช่วยน้ำท่วม

เสนอครม.ค้ำสินเชื่อ5หมื่นล้านช่วยน้ำท่วม

21 ตุลาคม 2554

คลัง เตรียมชง ครม. สัปดาห์หน้าอนุมัติให้ บสย. ค้ำสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ฟื้นฟูน้ำท่วม 5 หมื่นล้าน

คลัง เตรียมชง ครม. สัปดาห์หน้าอนุมัติให้ บสย. ค้ำสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ฟื้นฟูน้ำท่วม 5 หมื่นล้าน

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ปล่อยแก่ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยได้รับการค้ำประกันมาแล้วได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ ก็สามารถขอรับการค้ำประกันได้ด้วยเช่นกัน หากการค้ำประกันของ บสย. เป็นหนี้เสีย รัฐบาลจะรับภาระจ่ายให้แก่ บสย.

สำหรับการการหารือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อหามาตรการลดดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนนั้น ธนาคารแต่ละแห่งก็พร้อมจะยืดหยุ่นให้ลูกค้า โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ขณะ

นายธีระชัย กล่าวว่า คลังจะประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเครดิตบูโร ในการผ่อนปรนกฎเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ จะขยายมาตรการภาษีที่ให้เอสเอ็มอีที่ขาดทุนสะสมสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฟื้นกิจการมาหักลดหย่อนภาษีได้ภายใน 5 ปี จะขยายให้เป็น 6 ปีเพราะจะมีบางรายที่ครบ 5 ปีแล้ว แต่ต้องมาประสบภัยทำให้ขาดทุนอีก